Wezwanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Nadwiślańskiego.

W dniu 30.04 2016 godz. 18.30, drugi termin 19.00 w siedzibie AN w Lisich Kątach odbędzie się NWZ Członków AN .Po rezygnacji z pracy w Zarządzie przez kolegów Macieja Andrzejewskiego oraz Piotra Serwatki Zarząd nie może sam uzupełnić swojego składu. Stąd konieczność zwołania NWZ. Porządek obrad zawiera min. punkt 8 Dyskusja o zaistniałej sytuacji. Każdy Członek klubu będzie mógł w tym miejscu przekazać swoje opinie oraz uwagi co do dalszej pracy Zarządu. Przypominam jednocześnie, że kadencja tego Zarządu zakończy się jesienią tego roku. Informacyjnie wezwanie zostanie opublikowane na stronie lisie.pl oraz zostanie rozesłane pocztą elektroniczną. Osoby które nie otrzymują z klubu maili proszone są o zgłaszanie tego faktu telefonicznie do klubu.

Pozdrawiam
Robert Bułka, Prezes AN

Wezwanie do NWZ AN – skan