Cennik - składki

STATUT I OPŁATY CZŁONKOWSKIE

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA ROK 2020

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AN

płatność do 29.02
240/rok
 • Płatność po 29.02 – 480zł
KONTAKT

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AP

płatność do 29.02
-0/rok
 • Klub Seniorów Lotnictwa
KONTAKT

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AP

płatność do 29.02
75/rok
 • Płatność po 29.02 – 150zł
KONTAKT

WPISOWE DO AEROKLUBU

opłata jednorazowa dla osób do 25 roku życia
1000
 • 600 zł dla osób które szkoliły się podstawowo w Aeroklubie Nadwiślańskim
KONTAKT

WPISOWE DO AEROKLUBU

opłata jednorazowa dla osób powyżej 25 roku życia
2000
 • 1000 zł dla osób które szkoliły się podstawowo w Aeroklubie Nadwiślańskim
KONTAKT

SEKCJA SZYBOWCOWA

płatność do 29.02
180/rok
 • Płatność po 29.02 – 360zł
 • osoby uczące się do 25 r.ż. 120zł / płatność po 29.02 240zł
KONTAKT

SEKCJA SAMOLOTOWA

płatność do 29.02
180zł/rok
 • Płatność po 29.02 – 360zł
 • osoby uczące się do 25 r.ż. 120zł / płatność po 29.02 240zł
KONTAKT

SEKCJA BALONOWA

płatność do 29.02
180/rok
 • Płatność po 29.02 – 360zł
KONTAKT

SEKCJA MODELARSKA

płatność do 29.02
-0/rok
 • Płatność po 29.02 – 0zł
KONTAKT

1. Osoby zalegające z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy mogą być skreślone z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Aeroklubu Nadwiślańskiego.
2. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego Zarząd może przyznać częściową ulgę lub całkowicie zwolnić wnioskującego z płacenia składek członkowskich na dany rok.
3. Pozostałe zasady opłat, w tym zwolnienie z wszelkich opłat dla członków honorowych reguluje statut stowarzyszenia.