Szkolenie Dodatkowe

SZKOLENIA

DODATKOWe

VFR NOC

Szkolenie VFR NOC obejmujące 5h lotów w nocy na samolocie Cessna 150.

HOLOWANIE SZYBOWCÓW

Szkolenie do uzyskania uprawnienia do holowania szybowców. Odbywa się na samolocie Socata Rallye 235.