Zwrot kosztów za loty

SZKOLENIA LOTNICZE

PODSTAWOWE SZKOLENIE SZYBOWCOWE

Teoretyczne

Distance Learning SPL  (53h zajęć na platformie internetowej + kurs stacjonarny) 690 PLN

Praktyczne

Rodzaj startu Cena Uwagi
Szkolenie za wyciągarką 2 990 PLN* do 55 lotów – każdy następny lot 49 PLN
Szkolenie za samolotem 5 690 PLN* do 35 lotów – każdy następny lot 120 PLN
Szkolenie indywidualne za samolotem 6 690 PLN* do 35 lotów – każdy następny lot 120 PLN

* Cena nie zawiera noclegu i wyżywienia.

SZKOLENIE SAMOLOTOWE DO LICENCJI PILOTA TURYSTYCZNEGO PPL(A) i PILOTA REKREACYJNEGO LAPL(A)

Distance Learning PPL(A)/LAPL(A)  (86h zajęć na platformie internetowej + kurs stacjonarny) 950 PLN

Szkolenie praktyczne:

Typ Samolotu Cena Uwagi
PPL (A)  Cessna 150 22 300 PLN 45 godz.
LAPL (A)  Cessna 150 14 900 PLN 30 godz.

Uwaga: przy jednorazowej wpłacie udzielamy rabatu do kwoty kolejno 21 300 PLN  i  13 900 PLN

Uwaga: ogólny nalot podany w pozycji “uwagi” gwarantuje realizację pełnego zakresu szkolenia wg Programu Szkolenia Aeroklubu Nadwiślańskiego.

Egzaminy państwowe:

Typ licencji / Uprawnienia Cena Uwagi
PPL (A) 749 PLN ok 1,5 godz.
LAPL (A) / SEP(L) 499 PLN ok 1 godz.

SAMOLOTOWE SZKOLENIA DOSKONALĄCE

Szkolenie Członkowie sekcji samolotowej Pozostali
VFR NOC (JAR-FCL 5 h)* 2490 PLN 2850 PLN
Laszowanie Socaty + Holowanie Szybowców** 500 PLN 2490 PLN

* Szkolenie VFR NOC w wymiarze 5 h gwarantuje uzyskanie zaświadczenia pozwalającego na wpis uprawnienia do lotów nocnych do licencji PPL(A).

** Pakiet zawiera koszty związane z uzyskaniem kwalifikacji do lotów na samolocie Socata 235 (1 h 20 min. lotów samodzielnych i z instruktorem) jak również uzyskanie kwalifikacji do wykonywania lotów połączonych z holowaniem szybowców na podstawie szkolenia w oparciu o Program Szkolenia Samolotowego w Holowaniu Aeroklubu Nadwiślańskiego (łącznie 1 h 45 min lotów z instruktorem i samodzielnych). Pakiet nie uwzględnia kosztów lotów na szybowcu przed rozpoczęciem szkolenia na hol dla osób bez doświadczenia szybowcowego. Zdobycie kwalifikacji do lotów na Socacie dla osób szkolących się do licencji szybowcowej lub/i PPL(A) w Aeroklubie Nadwiślańskim odbywa się na zasadach ustalanych indywidualnie.

LOTY TRENINGOWE

SZYBOWCE

Loty szybowcowe Członkowie
sekcji szybowcowej
Pozostali
Start za wyciągarką 20 PLN 25 PLN
Start za samolotem* 14 PLN/100m
13 PLN/100m (na i powyżej 600 m)
20 PLN/100m
Lot szybowcem
(weekendy, długie weekendy, święta)
0,90 PLN/min. 1,25 PLN/min.
Lot szybowcem
(w tygodniu)
0,80 PLN/min. 1,25 PLN/min.
Lot z instruktorem
termika
kręgi, akrobacja

0,75 PLN/min.
1,00 PLN/min.

1,00 PLN/min.
1,00 PLN/min.
Nadzór instruktorski uczniów-pilotów
termika
kręgi, akrobacja

0,15 PLN/min.
1,00 PLN/min.

1,00 PLN/min.
1,00 PLN/min.

*Minimalna wysokość holowania na termikę to 400 m. Holowanie na celność lądowania 35 PLN – ok. 250 m.

Pakiety Szybowcowe

Pakiet Członkowie Sekcji Szybowcowej Pozostali
30 h* 1299 PLN
50 h* 1849 PLN
Nielimitowany* 2999 PLN

* Opłata wnoszona jest z góry. Wykupiony resurs jest do wykorzystania zarówno w tygodniu jak i weekendy przez cały sezon. W przypadku nie wylatania pakietu w opłaconym sezonie wpłata nie podlega zwrotowi. Przydział sprzętu odbywa się w normalnym trybie podczas odprawy. Dla latających z instruktorem lub pod jego nadzorem do ceny godziny doliczana jest opłata za instruktora według cennika. 


Pakiet Grupa 5 członków Sekcji Szybowcowej
GIGA* 12500 PLN

Opłata wnoszona jest z góry przez grupę 5 osób jednak nie później niż do ostatniego dnia lutego danego roku! Pakiet przewiduje nielimitowany wymiar godzin (dla każdego uczestnika grupy) do wykorzystania w danym sezonie.   Wykupiony resurs jest do wykorzystania zarówno w tygodniu jak i weekendy przez okres opłaconego sezonu. Wpłata nie podlega zwrotowi. Przydział sprzętu odbywa się w normalnym trybie podczas odprawy. Dla latających z instruktorem do ceny godziny doliczana opłata za instruktora (według istniejącego cennika). Nadzór instruktorski (według istniejącego cennika).

Opłaty za wypożyczenie wózka szybowcowego

Ilość dni Cena*
1 20 PLN
10 (zawody) 100 PLN

* Opłata doliczana do konta lotów EasyFly

SAMOLOTY

Typ samolotu Członkowie sekcji samolotowej / staż powyżej 2 lat Członkowie sekcji samolotowej / staż do 2 lat Pozostali
Cessna 150 370 PLN/godz. 420 PLN/godz. 470 PLN/godz.
Rallye 235 C (SP-KNF) / Rallye 235 E (SP-KNG) 620 PLN/godz. 670 PLN/godz. 720 PLN/godz.
Lot z instruktorem + 100 PLN/godz. + 100 PLN/godz. + 100 PLN/godz.

UWAGA! TAŃSZE LOTY CESSNAMI POZA SEZONEM (OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 MARCA)

Typ samolotu Członkowie sekcji samolotowej / staż powyżej 2 lat Członkowie sekcji samolotowej / staż do 2 lat Pozostali
Cessna 150 350 PLN/godz. 400 PLN/godz. 450 PLN/godz.

Pakiety Samolotowe (Cessna 150)

Pakiet

Członkowie sekcji samolotowej / staż powyżej 2 lat

Członkowie sekcji samolotowej / staż do 2 lat**

Pozostali
10 h* 3600 PLN 4100 PLN 4600 PLN
20 h* 7000 PLN 8000 PLN 9000 PLN
50 h* 16500 PLN 19000 PLN 21600 PLN

* Opłata wnoszona jest z góry. Wykupiony resurs jest do wykorzystania zarówno w tygodniu jak i weekendy przez cały rok, w którym pakiet został wykupiony. W przypadku nie wylatania pakietu w opłaconym roku opłata nie podlega zwrotowi.

** Dotyczy osób, które opłaciły składki za członkostwo w Sekcji Samolotowej przed wykupieniem pakietu do końca bieżącego roku.

OPŁATY DODATKOWE

Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia 300 PLN
Egzamin KWT (szybowcowy, samolotowy)* 50 PLN

* Opłata za egzamin KWT dotyczy wyłącznie osób niebędących członkami wspierającymi lub zwyczajnymi Aeroklubu Nadwiślańskiego.

UWAGA!!! W przypadku nieuregulowania należności za loty do dnia 30 września danego roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Aeroklubu, naliczane będą odsetki karne. 

Komentarze są wyłączone.

Do góry ↑