Składki

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 2017

Stawka normalna obowiązuje osoby powyżej 25 roku życia.

Składka Roczna Stawka normalna płatna do 31 marca Stawka normalna płatna po 31 marca
Członkowska AN 60 PLN 120 PLN
Członkowska AP zwyczajny 120 PLN 240 PLN
Członkowska AP wspierający 240 PLN 480 PLN
Sekcja szybowcowa 240 PLN 480 PLN
Sekcja samolotowa 240 PLN 480 PLN
Sekcja balonowa 180 PLN 360 PLN
Sekcja modelarska 0 PLN 0 PLN

Stawka ulgowa dotyczy osób do 25 roku życia (wg stanu na dzień 1 stycznia)
Ulga obowiązuje osoby do rocznika 1992 (włącznie)

Składka Roczna Stawka normalna płatna do 31 marca Stawka normalna płatna po 31 marca
Członkowska AN 60 PLN 120 PLN
Członkowska AP zwyczajny 60 PLN 120 PLN
Członkowska AP wspierający 120 PLN 240 PLN
Sekcja szybowcowa 180 PLN 360 PLN
Sekcja samolotowa 180 PLN 360 PLN
Sekcja balonowa 180 PLN 360 PLN
Sekcja modelarska 0 PLN 0 PLN

Zasady opłacania składek członkowskich i sekcyjnych: 

  1. Każdy członek zwyczajny i wspierający jest zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej oraz składek wszystkich sekcji, do których należy.
  2. Stawka ulgowa przeznaczona jest dla członków, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Prawo do stawki ulgowej ustala się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.
  3. Członkowie, który nie ukończyli 16 roku życia oraz członkowie Klubu Seniorów Lotnictwa są zwolnieni ze wszystkich opłat członkowskich i sekcyjnych.
  4. Składki członkowskie i sekcyjne opłaca się jednorazowo za cały rok do 31 marca danego roku. W przypadku, gdy składki nie są opłacone w tym terminie, należne składki są zwiększane o 100%.
  5. W przypadku przyjęcia w poczet członków w ciągu roku należna jest składka członkowska oraz składka sekcyjna w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy pozostałych do końca roku włączając miesiąc, w którym następuje przyjęcie.
  6. Osoby zalegające z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy mogą być skreślone z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Aeroklubu Nadwiślańskiego.
  7. Osoby ubiegające się o wstąpienie do Aeroklubu Nadwiślańskiego obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 1000 zł. Dla osób uczących się do 25 roku życia według stanu na dzień 1 stycznia danego rok wpisowe wynosi 600 zł.

 


Komentarze są wyłączone.

Do góry ↑