Walne małe

Szczegóły oraz porządek obrad wysłano do wszystkich członków AN elektroniczną pocztą mailową.

Zarząd AN