Informujemy, że platforma do zdawania KWT na sezon 2014 została uruchomiona.

Testy KWT dla pilotów i uczniów-pilotów szybowcowych, samolotowych oraz balonowych można zdawać na platformie eKWT (link: kwt.lisie.pl). Można używać dotychczasowych kont użytkowników, założonych w zeszłym roku. Aby móc wejść do testu należy zapisać się na nowy kurs KWT 2014.

Prosimy o aktualizowanie nalotów w swoich istniejących profilach. Nowych użytkowników informujemy, iż niewpisanie nalotów w swoich profilach skutkować będzie niemożliwością wydrukowania protokołu KWT,  a tym samym brakiem możliwości jego zaliczenia. Naloty wpisujemy w formacie “nalot ogólny/nalot w ostatnim roku” (np. 230/45).

Przypominamy, iż ważne KWT jest warunkiem dopuszczenia do lotów w Aeroklubie (podpisany protokół oraz wpis w Książce Lotów). KWT ważne jest 12 miesięcy od:

  • daty zdania ostatniej kontroli KWT,
  • daty zaliczenia egzaminu końcowego po Kursie Teoretycznym,
  • daty całościowego zaliczenia egzaminów teoretyczych przed LKE.

Uczniowie piloci, którzy chcieliby zostać zwolnieni z obowiązku zdania KWT na podstawie zdanych egzaminów LKE proszeni są o dostarczenie do Szefa Szkolenia kopii protokołu z egzaminu LKE.

Dodatkowo informujemy, że:

  • piloci i uczniowie-piloci, którzy zdali już egzamin KWT 2014 przed publikacją tego ogłoszenia nie muszą zdawać do ponownie,
  • w przypadku instruktorów, zaliczenie KWT tradycyjnie składa się z zaliczenia egzaminu na platformie internetowej oraz pisemnego testu z Meotdyki Szkolenia oraz Nadzoru nad Lotami Szkolnymi, który przeprowadzimy podczas Konferencji 22 lutego,
  • osoby, które zaliczą eKWT przed Konferencją Lotno-Techniczną będą mogły otrzymać wpisy do swoich Książek bezpośednio po jej zakończeniu.

Szczegółowa instrukcja zdawania eKWT znajduje się TUTAJ.