W dniu 26.02.2017r. w sali kolumnowej Aeroklubu Nadwiślańskiego odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków A. N. o godz.:
I termin godz. 14.00
II termin godz. 14.15
Porządek obrad:
1. Otwarcie – PAN
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania – prowadzi PAN
3. Przejęcie przez Przewodniczącego dalszej części obrad
4. Odczytanie i zatwierdzenie dalszej części Zebrania.
5. Sprawozdanie z działalności Aeroklubu w 2016 roku i plany na 2017 r., w tym sytuacji finansowej klubu – dyrektor, HT i dz. techniczny
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego – przewodniczący komisji
7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
8. Dyskusja nad nowym Statutem AN
9. Głosowanie nad przyjęciem nowego Statutu  AN
10.Zakończenie Zebrania