SZKOLENIA

DO LICENCJI PILOTA SAMOLOTOWEGO REKREACYJNEGO

WRAZ Z ROZSZERZENIEM UPRAWNIEŃ

JUŻ OD 18.600 PLN !!!

TEORIA

W naszej ofercie znajdują się szkolenia e-learningowe, odbywające się na profesjonalnej platformie zgodnie z programami szkolenia zatwierdzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

PRAKTYKA

Licencja pilota rekreacyjnego to idealna propozycja dla osób, które latanie samolotowe pragną wykorzystywać do turystyki lotniczej.

Szkolenie do licencji pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A) podczas, którego zdobywamy licencję oraz uprawnienia pozwalające nam na pilotowanie małych, jednosilnikowych statków powietrznych (np. Cessna C-150, C-182, Socata Rallye 235) jest podzielone na dwa etapy.

ETAP A

Na początek opanowujemy podstawowe elementy pilotażu, takie jak lot po prostej, zakręty, poznajemy zasady postępowania w sytuacja awaryjnych (awarii silnika) oraz po raz pierwszy, po zaliczonym locie sprawdzającym, zostajemy dopuszczeni do lotu samodzielnego. Etap A składa się z 12 godzin lotu z instruktorem oraz 3 godzin lotów samodzielnych.

ETAP B

Crème de la crème szkolenia samolotowego. Składa się na niego 12 godzin lotu z instruktorem i 3 godzin lotu samodzielnego. Podczas tego Etapu uczymy się latać po trasach nawigacyjnych, czyli tego co jest istotą latania turystycznego na samolotach.

HOLOWANIE SZYBOWCÓW

Rozszerzenie oferty umożliwiające zdobywanie nalotu dla pilotów posiadających licencję LAPL(A) polegające na uzyskaniu kwalifikacji do lotów na samolocie Socata Raylle 235 E lub Cessna C-182 jak również uzyskanie kwalifikacji do wykonywania lotów połączonych z holowaniem szybowców na podstawie szkolenia w oparciu o Program Szkolenia Samolotowego w Holowaniu Aeroklubu Nadwiślańskiego.

LOTY NOCNE VFR

Rozszerzenie uprawnień o możliwość wykonywania lotów nocnych dla pilotów posiadających licencję LAPL(A). Szkolenie to musi obejmować: co najmniej 8 godzin czasu lotu, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem w symulowanych warunkach IMC, następnie 3 godziny szkolenia z instruktorem z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50km, a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

DROGA DO LOTNICTWA ZAWODOWEGO

Pilot z licencją LAPL(A) może ubiegać się o wydanie licencji Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A), jeżeli zaliczy co najmniej 15 godzin lotu po uzyskaniu licencji LAPL(A), z czego 10 godzin w zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego, obejmujące 4 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 2 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Terminy powyżej opisanych praktycznych szkoleń samolotowych są ustalane indywidualnie. Osoby chętne na ten rodzaj szkolenia prosimy o kontakt – jesteśmy bardzo elastyczni pod każdym względem jeśli chodzi o ten rodzaj szkolenia!

WYMAGANIA

MINIMALNY WIEK UCZESTNIKA TO 16 LAT!

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na udział w szkoleniu.
Pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich klasy 2. Badania takie wykonują wyspecjalizowane placówki medycyny lotniczej (GOBLL Wrocław, LUXMED Warszawa, ALERGO-MED Warszawa, WIML Warszawa) oraz lekarze orzecznicy zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (pełna lista na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod linkiem http://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy).
Szkolenie teoretyczne w naszym lub innym aeroklubie (jeżeli szkolenie teoretyczne było zaliczone w innym ośrodku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wyniku egzaminu)

Wymagamy przedstawienia polisy ubezpieczeniowej NNW od sportów lotniczych. Istnieje możliwość wykupienia rzeczonego ubezpieczenia zbiorowego na miejscu w naszym ośrodku  ( koszt ok 50-70 zł).

KOSZT SZKOLENIA

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów szkoleń dostępne są TUTAJ.

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu – szczegóły TUTAJ.

!!! ŻADNYCH SKŁADEK I INNYCH UKRYTYCH OPŁAT !!!

ZGŁOSZENIA

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt

z Kierownikiem Szkolenia:

wyszkolenie@lisie.pl

lub

607 – 092 – 600

Zgłoszenia na kursy teoretyczne i praktyczne przyjmujemy pod tym samym adresem mailowym. Zgłoszenie takie powinno obejmować następujące informacje: imię (imiona) uczestnika, PESEL, miejsce urodzenia, adres zameldowania, telefon kontaktowy.

O możliwości udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy na szkolenia lotnicze do Lisich Kątów!

Z lotniczym pozdrowieniem,

Aeroklub Nadwiślański

lisie.pl