Tytuł: Stres i ryzyko jako elementy czynnika ludzkiego w sportach i profesjach lotniczych

Autor: Ryszard Makarowski  ,Wydawnictwo AKAM  ,Warszawa 2016

Cena detaliczna 60 zł

okladka-czynnik-11112016_001

 

O ryzyku na ziemi i w powietrzu, o ryzykowaniu, o stresie wywołanym przez ryzykowanie i błędach, które czasami skutkują katastrofą lub wypadkiem lotniczym i o czynniku ludzkim, który jest ich najczęstszą przyczyną − o tym mówi ta książka, której treść obraca się wokół szeroko pojętej awiacji. Omówiono klasyczne teorie stresu, wskazano na  związki stresu z innymi zjawiskami afektywnymi oraz przedyskutowano pozytywne skutki stresu. W dalszej części przedstawiono koncepcje  ryzyka w lotnictwie i motywacje podejmowania zachowań ryzykownych.  Naturalnymi wydają się być pytania o efekty związków ryzyka ze stresem. Okazuje się, że właśnie wtedy najczęściej popełniane są błędy. O błędach popełnianych przez pilotów i skoczków spadochronowych traktuje kolejny rozdział. Z treści tego rozdziału wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków i katastrof lotniczych jest tzw. czynnik ludzki, któremu poświęcony jest następny rozdział.  Książka mówi o osobach uprawiających sporty i zawody (profesje) wysokiego ryzyka, o których niektórzy mówią jako ekstremalne.