Zarząd Aeroklubu Nadwiślańskiego przypomina o płatnościach składek członkowskich za rok 2014. 

Składki można przelewać na konto Aeroklubu. Szczególówe informacje w tej sprawie (wraz z indywidualnie obowiązującymi stawkami) zostaną rozesłane do wszystkich członków drogą mailową.

Przominamy również, iż stawka składek dla osób, które nie uregulują ich do dnia 31 marca wzrasta o 100 %.

Z uwagi na przygotowania do sezonu i spore potrzeby fianansowe Aeroklubu związane przede wszystkim z przygotowaniem sprzętu, bardzo prosimy o możliwie szybkie przelewy.