Podczas posiedzenia zarządu została przeprowadzona reorganizacja struktury naszego Aeroklubu w celu uporządkowania i odseparowania poszczególnych jej działów. Określenie zakresów odpowiedzialności za poszczególny dział oraz jego operacje ma służyć poprawie w funkcjonowaniu AN i podnieść jakość oferowanych przez nas usług.

Jednogłośnie został zaakceptowany pomysł powołania Szefa Pilotów, który zajmować się będzie wszelką działalnością statutową i realizacją oczekiwań członków AN. Kierownik Szkolenia natomiast pozostaje odpowiedzialny za wszelkie szkolenia lotnicze. Nominację na Szefa Pilotów otrzymał Jakub Jankowiak. Szczegółowy zakres Jego obowiązków oraz pozostałych osób funkcyjnych zostanie przedstawiony podczas KLT. Poniżej schematy organizacyjne AN na 2015r.
Dyrektor AN

Schematy działalności lotniczej AN – wersja www