Miło nam poinformować, że z początkiem października mamy zamiar przeprowadzić szkolenie w lotach nocnych na samolotach do uzyskania uprawnienia wpisywanego do licencji a także na szybowcach celem uzyskania uprawnienia wpisywanego w Książkę Pilota. Poniżej kilka ogólnych informacji

Samoloty – zadanie N “Loty Nocne VFR”

PART FCL.810 lit a:

Aby korzystać z uprawnień wynikających z licencji LAPL lub PPL na samoloty, kandydat musi mieć ukończone szkolenie. Szkolenie to musi obejmować: co najmniej 5 godzin czasu lotu, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50km, a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

Wymagania stawiane kandydatom do szkolenia wg  Programu

Do szkolenia w lotach nocnych VFR wg ZADANIA N może być dopuszczona osoba, która spełnia następujące warunki:

 • posiada ważną licencję pilota PPL(A) lub LAPL(A), albo ukończyła wymagane szkolenie praktyczne na licencję PPL(A), zgodnie z wymaganiami określonymi w  FCL.210.A wraz
  z zaliczeniem egzaminu  państwowego praktycznego na tą licencję.
 • posiada kwalifikacje do lotów na wariancie samolotu, na którym ma być szkolona
  w nocy, zgodnie z wymogami organizacji oraz wykonała na nim co najmniej
  5 startów i lądowań w okresie 14 dni poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia.
 • posiada sprawdzone umiejętności wykonywania lotów wg wskazań przyrządów
  w zakresie wymaganym do licencji PPL(A).

UWAGA!     1. Wymóg sprawdzenia umiejętności uważa się za spełniony gdy od ostatniego lotu szkolnego lub kontrolnego wg wskazań przyrządów upłynął czas nie dłuższy niż 90 dni.

Koszt szkolenia teoretycznego i praktycznego (5h) na samolocie Cessna 150 to:

 • 2490 PLN członkowie sekcji samolotowej
 • 2850 PLN pozostali

Szybowce – zadanie SPL/XV-1 “Loty nocne VFR – start za samolotem”

Loty szkolne w nocy za samolotem (minimum):

 • 3 INS (1x 800m i 2x 400m)
 • 3 PIC (1x 600m i 2x 400m)

Wskazówki metodyczne

Do szkolenia mogą być dopuszczeni piloci spełniający warunki formalne, oraz posiadają:

 • nalot samodzielny po uzyskaniu licencji co najmniej 50 godz.;
 • uprawnienie do lotów chmurowych wpisane do licencji SPL lub kwalifikacje do wykonywania lotów wg. wskazań przyrządów – ukończone ZADANIE SPL/XIV;
 • aktualny trening w lotach na szybowcach.

Możliwe również będzie wykonanie lotu tzw. zapoznawczego z instruktorem.

Koszt lotów i szkolenia szybowcowego a także konkretny termin “NOCKI” zostanie podany niebawem!

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt na   wyszkolenie@lisie.pl   z podaniem jakiego rodzaju szkoleniem/lotem jesteście zainteresowani.

 

Pozdrawiamy,
Zespół A.N.