Aeroklub Nadwiślański zaprasza wszystkich chętnych za szkolenia szybowcowe w sezonie 2015. Masz ukończone 14 lat i marzysz lataniu? Zgłoś się na szkolenie szybowcowe już dziś!

Szkolenie szybowcowe składa się z dwóch zasadniczych etapów: szkolenia teoretycznego oraz praktycznego.

KURSY TEORETYCZNE

W sezonie 2015 Aeroklub Nadwiślański organizuje 3 RÓWNOLEGŁE kursy teoretyczne i praktyczne dla kandydatów do zdobycia licencji pilota szybowcowego SPL. Polegać one będą na tym, że uczestnicy obozu rozpoczynają szkolenie zajęciami na sali wykładowej by zaliczyć pierwszy z 3 etapów szkolenia teoretycznego po czym mogą przystąpić do szkolenia praktycznego. Następnie zaliczane są kolejne etapy teorii między wykonywanymi lotami. Terminy rozpoczęcia szkoleń zostały przedstawione poniżej (patrz KURSY PRAKTYCZNE)

Zajęcia obejmują 65 godzin zajęć na sali wykładowej, w hangarze oraz warsztacie szybowcowym z następujących przedmiotów:

  • Prawo lotnicze (14 h)
  • Ogólna Wiedza o Statku Powietrznym (5 h)
  • Osiągi i Planowanie Lotu (3 h)
  • Człowiek – możliwości i ograniczenia (6 h)
  • Meteorologia (14 h)
  • Nawigacja (5 h)
  • Procedury Operacyjne (2 h)
  • Zasady Lotu (10 h)
  • Łączność (6 h)

Kurs teoretyczny kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat wymagany do uzyskania Licencji Pilota Szybowcowego SPL.

W przypadku chęci zrealizowania kursu teoretycznego a następnie szkolenia za samolotem prosimy o kontakt mailowy!

KURSY PRAKTYCZNE

W sezonie 2015 Aeroklub Nadwiślański organizuje 3 szkoleniowe obozy szybowcowe za wyciągarką:

I turnus – 01.05 do 17.05 (minimum 4 osoby)
II turnus – 27.06 do 19.07
III turnus – 10.08 do 30.08

Dla zorganizowanych grup możliwość zrealizowania szkolenia teoretycznego i praktycznego w dowolnym terminie! Prosimy o kontakt mailowy.

Szkolenie praktyczne za wyciągarką trwa ok 2-3 tygodni i obejmuje naukę pilotażu – opanowanie podstawowych elementów lotu (lot po prostej, wykonywanie zakrętów) start, lot po kręgu nadlotniskowym, lądowanie i prowadzenie łączności radiowej. Minimalna liczba lotów podczas szkolenia za wyciągarką wynosi 51 w tym 5 lotów samodzielnych. W zależności od liczby uczestników szkolenie realizowane jest na jednym lub dwóch szybowcach typu SZD-9bis BOCIAN.

Z uwagi na charakter szkolenia w przypadku wyciągarki uczestnicy mieszkają w hotelu na terenie Aeroklubu.

Terminy praktycznych szkoleń za samolotem (hol) są ustalane indywidualnie. Osoby chętne na ten rodzaj szkolenia prosimy o kontakt mailowy. Jesteśmy bardzo elastyczni pod każdym względem jeśli chodzi o ten rodzaj szkolenia!

Szkolenie praktyczne za samolotem trwa ok 4-7 dni (w zależności od liczebności grupy) i obejmuje naukę pilotażu – opanowanie podstawowych elementów lotu (lot po prostej, wykonywanie zakrętów) start, lot po kręgu nadlotniskowym, lądowanie i prowadzenie łączności radiowej. Minimalna liczba lotów podczas szkolenia za samolotem wynosi 32 w tym 5 lotów samodzielnych. W zależności od liczby uczestników szkolenie realizowane jest na jednym lub dwóch szybowcach typu SZD-9bis BOCIAN.

WYMAGANIA

Minimalny wiek uczestnika to 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać notarialnie potwierdzoną zgodę obydwu rodziców lub prawnych opiekunów na udział w szkoleniu.
Pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich klasy 2. Badania takie wykonują wyspecjalizowane placówki medycyny lotniczej (GOBLL Wrocław, LUXMED Warszawa, ALERGO-MED Warszawa, WIML Warszawa) oraz lekarze orzecznicy zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (pełna lista na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
Ukończenie szkolenia teoretycznego w naszym lub innym aeroklubie poświadczone zaliczonym egzaminem końcowym (jeżeli szkolenie teoretyczne było zaliczone w innym aeroklubie konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wyniku egzaminu)
Na szkolenie teoretyczne należy zabrać przybory do pisania i rysowania oraz zeszyty
Na szkolenie praktyczne dodatkowo należy posiadać: ciepłą odzież, nieprzemakalne obuwie, czapkę, okulary przeciwsłoneczne, krem z filterm UV, ogólnodostępne lekarstwa (na wypadek przeziębienia), zdjęcie legitymacyjne.
Warto też zabrać: czajnik elektryczny, zapasowe okulary (dotyczy osób używających na codzień okularów), środki na opłacenie ubezpieczenia NNW od sportów lotniczych (70 zł) oraz Książki przebiegu Szkolenia Szybowcowego (30 zł).

KOSZT SZKOLENIA

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów szkoleń praktycznych dostępne są TUTAJ.  (http://lisie.pl/oplaty/zwrot-kosztow-za-loty/)

ZGŁOSZENIA

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres:

szybowce@lisie.pl

Zgłoszenia na kursy teoretyczne i praktyczne przyjmujemy pod tym samym adresem mailowym. Zgłoszenie takie powinno obejmować następujące informacje: imię (imiona) uczestnika, PESEL, miejsce urodzenia, adres zameldowania, telefon kontaktowy. Prosimy również o podanie informacji którego szkolenia dotyczy zgłoszenie.

O możliwości udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie szybowcowe do Lisich Kątów!

Z lotniczym pozdrowieniem,

Aeroklub Nadwiślański