Aeroklub Nadwiślański zaprasza wszystkich chętnych za szkolenia szybowcowe w sezonie 2014. Masz ukończone 14 lat i marzysz lataniu? Zgłoś się na szkolenie szybowcowe już dziś!

Szkolenie szybowcowe składa się z dwóch zasadniczych etapów: szkolenia teoretycznego oraz praktycznego.

KURSY TEORETYCZNE

W sezonie 2014 Aeroklub Nadwiślański organizuje 2 stacjonarne kursy teoretyczne dla kandydatów do zdobycia licencji pilota szybowcowego PL(G):

Kurs zimowy rozpoczynający się 1 marca. Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym. Szczegółowe informacje znajdują TUTAJ

Kurs wiosenny rozpoczynający się 31 maja bezpośrednio przed letnim kursem praktycznym. Zajęcia odbywają się również weekendami (31.05-01.06, 7-8.06, 14-15.06, 21-22.06).

Zajęcia obejmują 60 godzin zajęć na sali wykładowej, w hangarze oraz warsztacie szybowcowym z następujących przedmiotów:

– Prawo lotnicze (8 h)
– Ogólna Wiedza o Szybowcu (8 h)
– Osiągi i Planowanie Lotu (5 h)
– Człowiek – możliwości i ograniczenia (4 h)
– Meteorologia (10 h)
– Nawigacja (6 h)
– Procedury Operacyjne (4 h)
– Zasady Lotu (8 h)
– Łączność (4 h)
– Ogólne Bezpieczeństwo Lotów (3 h)

Kurs teoretyczny kończy się egzaminem, po zaliczeniu którego uczestnik otrzymuje stosowny certyfikat uprawniający go do rozpoczęcia szkolenia praktycznego.

Dodatkowo cały czas oferujemy możliwość odbycia szkolenia zaocznego z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Informacje na temat tego typu kursów znajdują się TUTAJ.

KURSY PRAKTYCZNE

W sezonie 2014 Aeroklub Nadwiślański organizuje 2 szkoleniowe obozy szybowcowe za wyciągarką:

I turnus – 27.06 do 18.07
II tunus – 12.08 do 31.08

Terminy praktycznych szkoleń za samolotem (hol) są na bieżąco aktualizowane na pasku bocznym “Terminy najbliższych szkoleń”.

Szkolenie praktyczne trwa ok 2-3 tygodni i obejmuje szkolenie do III klasy pilota szybowcowego. Minimalna liczba lotów podczas szkolenia za wyciągarką wynosi 52. W zależności od liczby uczestników szkolenie realizowane jest na jednym lub dwóch szybowcach typu SZD-9bis BOCIAN.

Z uwagi na charakter szkolenia uczestnicy mieszkają w hotelu na terenie Aeroklubu.

Aeroklub prowadzi również podstawowe szkolenia szybowcowe za samolotem. Terminy tego rodzaju szkoleń ustalane są indywidualnie.

WYMAGANIA

Minimalny wiek uczestnika to 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać notarialnie potwierdzoną zgodę obydwu rodziców lub prawnych opiekunów na udział w szkoleniu.
Pozytywny wynik badań lotniczo-lekarskich klasy 2. Badania takie wykonują wyspecjalizowane placówki medycyny lotniczej (GOBLL Wrocław, LUXMED Warszawa, ALERGO-MED Warszawa, WIML Warszawa) oraz lekarze orzecznicy zatwierdzeni przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (pełna lista na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego).
Ukończenie szkolenia teoretycznego w naszym lub innym aeroklubie poświadczone zaliczonym egzaminem końcowym (jeżeli szkolenie teoretyczne było zaliczone w innym aeroklubie konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i wyniku egzaminu)
Na szkolenie teoretyczne należy zabrać przybory do pisania i rysowania oraz zeszyty
Na szkolenie praktyczne dodatkowo należy posiadać: ciepłą odzież, nieprzemakalne obuwie, czapkę, okulary przeciwsłoneczne, krem z filterm UV, ogólnodostępne lekarstwa (na wypadek przeziębienia), zdjęcie legitymacyjne.
Warto też zabrać: czajnik elektryczny, zapasowe okulary (dotyczy osób używających na codzień okularów), środki na opłacenie ubezpieczenia NNW od sportów lotniczych (70 zł) oraz Książki przebiegu Szkolenia Szybowcowego (30 zł).

KOSZT SZKOLENIA

Szczegółowe inforamacje dotyczące kosztów szkoleń praktycznych dostępne są TUTAJ. 

ZGŁOSZENIA

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres:

wyszkolenie@lisie.pl

 Zgłoszenia na kursy teoretyczne i praktyczne przyjmujemy pod tym samym adresem mailowym. Zgłoszenie takie powinno obejmować następujące informacje: imię (imiona) uczestnika, PESEL, miejsce urodzenia, adres zameldowania, telefon kontaktowy. Prosimy również o podanie informacji którego szkolenia dotyczy zgłoszenie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie szybowcowe do Lisich Kątów!

Z lotniczym pozdrowieniem,

Sztab Szkoleniowy Aeroklubu Nadwiślańskiego