W nadchodzącym sezonie Konferencja Lotno-Techniczna oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie nie odbędzie się jak dotychczas w formie spotkania w Lisich Kątach (COVID-19).

W marcu zostanie udostępniony drogą elektroniczną skrypt,
który będzie zawierał m.in. informacje standaryzacyjne, odświeżające i
organizacyjne związane z działalnością lotniczą w Aeroklubie Nadwiślańskim a
także zalecenia wydane przez PKBWL.

Przed przystąpieniem do wykonywania lotów niezbędne będzie złożenie podpisu na liście potwierdzającej, że z opracowaniem zapoznano się w sposób zrozumiały.

Team A.N.