W dniach 24-25.02.2018 w siedzibie Aeroklubu Nadwiślańskiego na lotnisku w Lisich Kątach odbędzie się Konferencja Lotno-Techniczna oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie.

Plan zjazdu

24.02.2018 (sobota) – SIEDZIBA A.N., LOTNISKO LISIE KĄTY

12:00 – 16:00 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz Szkolenia dla Kadry Instruktorskiej Aeroklubu Nadwiślańskiego, w tym:

 • Konferencja BL omówienie zdarzeń lotniczych w A.N. z 2017 roku oraz wybranych zdarzeń z kraju, dyskusja i wnioski, dyskusja nad metodami poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącym sezonie
 • Szkolenie Doskonalące mające na celu odświeżenie i utrwalenie umiejętności w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, wiadomości z zakresu znajomości aktualnie obowiązujących w A.N. Programów Szkoleń i Instrukcji.
 • Seminarium Metodyczno – Unifikacyjne poświęcone omówieniu, ocenie i przedstawieniu propozycji ewentualnych zmian w zakresie standardów pilotażu i nawigowania oraz oceny wyników i postępów uczestników szkolenia, a także zasad prowadzenia nadzoru nad lotami szkolnymi z ziemi
 • Szkolenia bieżące z zakresu:
  • omówienia wytycznych Prezesa ULC dla Organizacji Szkoleniowych
  • szkolenie z wypełniania Pokładowych Dzienników Technicznych
  • Szkolenie z zakresu Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
  • Szkolenie z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS.

Egzaminy KWT będzie można zdawać w systemie http://lisie-pilot.echronometraz.pl – dostęp do testów zostanie uruchomiony od 1 lutego br.

Dodatkowo proszę wszystkich instruktorów szkolenia praktycznego znajdujących się w zakresie certyfikatu szkoleniowego naszego Aeroklubu o uzupełnienie przy okazji Konferencji nieaktualnych kopii dokumentów znajdujących się w Ich teczkach. Dotyczy to głównie orzeczeń lotniczo-lekarskich oraz licencji z ważnymi uprawnieniami FI.

 

25.02.2018 (niedziela) – SIEDZIBA A.N., LOTNISKO LISIE KĄTY

09:00 – 13:00 Konferencja Lotno-Techniczna oraz BL dla pilotów i uczniów pilotów, w tym:

 • Sprawozdanie z działalności Aeroklubu w 2017 roku oraz przedstawienie terminarza na sezon 2018,
 • Szkolenia sekcji szybowcowej i samolotowej z zakresu bezpieczeństwa wykonywania lotów  – gościć będziemy przedstawicieli z FIR Warszawa,
 • Omówienie zdarzeń lotniczych w A.N. z 2017 roku oraz wybranych zdarzeń z kraju, wnioski,
 • Szkolenie z zakresu Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,
 • Szkolenie z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS,
 • Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji technicznej (PDT).

PRZYPOMINAM, IŻ UDZIAŁ W KONFERENCJI LOTNO-TECHNICZNEJ SĄ WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO LOTÓW W AEROKLUBIE W SEZONIE 2018!

Ewentualny nocleg na czas trwania zjazdu można rezerwować tylko i wyłącznie pod linkiem  http://hostel.lisie.pl

Zapraszam serdecznie na tegoroczną konferencję,
Jakub Jankowiak HT A.N.