W dniach 27-28.02.2016 w siedzibie Aeroklubu Nadwiślańskiego na lotnisku w Lisich Kątach odbędzie się Konferencja Lotno-Techniczna oraz Bezpieczeństwa Lotów dla instruktorów, pilotów i uczniów-pilotów zrzeszonych w naszym Aeroklubie.

Plan zjazdu

27.02.2016 (sobota) – SIEDZIBA A.N., LOTNISKO LISIE KĄTY

10:00 – 14:00 Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz Szkolenia dla Kadry Instruktorskiej Aeroklubu Nadwiślańskiego, w tym:

 • Konferencja BLomówienie zdarzeń lotniczych w A.N. z 2015 roku oraz wybranych zdarzeń z kraju, dyskusja i wnioski, dyskusja nad metodami poprawy bezpieczeństwa w nadchodzącym sezonie
 • Szkolenie Doskonalącemające na celu odświeżenie i utrwalenie umiejętności w zakresie posiadanych uprawnień instruktorskich, wiadomości z zakresu znajomości aktualnie obowiązujących w A.N. Programów Szkoleń i Instrukcji.
 • Seminarium Metodyczno – Unifikacyjnepoświęcone omówieniu, ocenie i przedstawieniu propozycji ewentualnych zmian w zakresie standardów pilotażu i nawigowania oraz oceny wyników i postępów uczestników szkolenia, a także zasad prowadzenia nadzoru nad lotami szkolnymi z ziemi
 • Szkolenia bieżące z zakresu:
  • omówienia wytycznych Prezesa ULC dla Organizacji Szkoleniowych z 2015 roku
  • szkolenie z wypełniania Pokładowych Dzienników Technicznych
  • Szkolenie z zakresu Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego,

Po części szkoleniowej planowane jest przeprowadzenie KWT dla instruktorów. KWT „pisemne” dla instruktorów będzie obejmowało wyłącznie egzamin z zakresu Metodyki Szkolenia oraz Nadzoru nad Lotami Szkolnymi. Wzorem poprzedniego roku pozostałe przedmioty będzie można zdawać na platformie e-KWT.

Dodatkowo bardzo proszę wszystkich instruktorów szkolenia praktycznego znajdujących się w zakresie certyfikatu szkoleniowego naszego Aeroklubu o uzupełnienie przy okazji Konferencji nieaktualnych kopii dokumentów znajdujących się w Ich teczkach. Dotyczy to głównie orzeczeń lotniczo-lekarskich (klasy II dla instruktorów szybowcowych i klasy I dla instruktorów samolotowych) oraz licencji z ważnymi uprawnieniami FI.

28.02.2016 (niedziela) – SIEDZIBA A.N., LOTNISKO LISIE KĄTY

09:00 – 13:00 Konferencja Lotno-Techniczna oraz BL dla pilotów i uczniów pilotów, w tym:

 • Sprawozdanie z działalności Aeroklubu w 2015 roku oraz przedstawienie terminarza na sezon 2016
 • Omówienie zdarzeń lotniczych w A.N. z 2015 roku oraz wybranych zdarzeń z kraju, wnioski
 • Szkolenia sekcji szybowcowej i samolotowej z zakresu bezpieczeństwa wykonywania lotów
 • Szkolenie z zakresu Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego
 • Szkolenie z zakresu wypełniania dokumentacji technicznej (PDT).

PRZYPOMINAM, IŻ UDZIAŁ W KONFERENCJI LOTNO-TECHNICZNEJ SĄ WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO LOTÓW W AEROKLUBIE W SEZONIE 2016!

Ewentualny nocleg na czas trwania zjazdu można rezerwować tylko i wyłącznie pod linkiem  http://hostel.lisie.pl

Zapraszam serdecznie na tegoroczną konferencję,
Jakub Jankowiak HT A.N.