Mamy zaszczyt ogłosić, że nasz kolega Tomasz Hornik po raz kolejny otrzymał Klubowe Stypendium Sportowe Juniorów na sezon 2014 ufundowane przez Aeroklub Nadwiślański.

Tomek korzystał z przywilejów stypendysty również w sezonie ubiegłym. W roku 2011 stypendium otrzymała Karolina Ungert.

W latach wcześniejszych z idei stypendium skorzystali Asia Biedermann, Kubutek Jankowiak, Bartosz Staszak, Mirosław SIARA Majchrzak i Sebastian Stępak.

Stypendium obejmuje zwolnienie z opłaty resursowej na cały przyznany sezon na wszystkie szybowce, pierwszeństwo do wykorzystania sprzętu a także indywidualną opiekę nad takim zawodnikiem przez etatowych instruktorów.

By korzystać z przywilejów wynikających ze stypendium trzeba być pilotem lub uczniem-pilotem sekcji szybowcowej A.N. w wieku do 24 lat i otrzymać największą ilość punktów wśród Juniorów A.N. za zgłoszenie minimum 5 deklarowanych przelotów w zawodach on-line Szybowcowego Pucharu Polski. Stypendium poprzez możliwość obniżenia kosztów treningu otwiera drogę do większej intensywności latania, podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, zdobywania kolejnych odznak szybowcowych a w efekcie do stania się członkiem Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów.

Zapraszamy młodzież do Lisich Kątów!
Zespół A.N.

Szybowcowe Stypendium Juniorów