Już od dzisiaj zapraszamy na teoretyczne Kursy Szybowcowe  z użyciem metody e-learningowej!

Kursy te są wygodną formą zaliczenia teorii do licencji szybowcowej. Ich podstawową zaletą jest fakt, że nie trzeba dojeżdżać na wykłady, materiał jest bowiem przerabiany w domu przed komputerem w dogodnym dla szkolącego się czasie.

Kurs składa się z 10 modułów. Po  przerobieniu materiału z każdego z nich należy zdać egzaminu (również on-line). Do każdego egzaminu są 2 podejścia, każde następne jest dodatkowo płatne.

Po zaliczeniu wszystkich egzaminów następuje drugi etap kursu – szkolenie stacjonarne na lotnisku w Lisich Kątach. Trwa ono 3 dni (piątek – niedziela) po 10 godzin zajęć dziennie. Podczas szkolenia stacjonarnego przeprowadzamy m.in. zajęcia z statyczne na sprzęcie, omawiamy budowę szybowca oraz zasady przygotowania do lotu. W tym sezonie szkolenie stacjonarne będzie organizowane w dniach 7-9 marca 2014.  W trakcie trwania kursu istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu na lotnisku w Lisich Kątach, gdzie będą odbywały się zajęcia.

[alert type=”red”]UWAGA!!! Do zajęć stacjonarnych może przystąpić jedynie osoba posiadająca zaliczone wszystkie moduły na platformie e-learningowej. Osoby, które nie ukończą nauki na platformie do ostatecznego terminu 7 marca nie będą mogły kontynuować nauki oraz otrzymać zaświadczenia.[/alert]

Po zaliczeniu egzaminu końcowego każdy uczestnik kursu otrzymuje od nas zaświadczenie o zaliczeniu kursu teoretycznego, które uprawnia do rozpoczęcia szkolenia praktycznego w dowolnym ośrodku szkolenia lotniczego.

ZAPISY

Aby zostać uczestnikiem naszego kursu należy wysłać e-maila na adres wyszkolenie@lisie.pl z podaniem następujących danych:

  • imię (imiona) i nazwisko
  • adres zameldowania
  • PESEL i miejsce urodzenia
  • telefon kontaktowy

W wiadomości zwrotnej prześlemy dane potrzebne do przelewu zapłaty za kurs. Po zaksięgowaniu kwoty na naszym koncie udostępnimy kursantowi login i  hasło do systemu e-piloci, w którym odbywała się będzie nauka. Zapisy na szkolenie przyjmujemy jedynie do 31 stycznia 2014 roku. 

Koszt kursu do licencji szybowcowej:

  • 800 zł

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem wyszkolenie@lisie.pl