Cennik - składki

CENNIK

AEROKLUB NADWIŚLAŃSKI

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA ROK 2019

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AN

płatność do 31.03
240/rok
  • Płatność po 31.03 – 480zł
KONTAKT

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AP

płatność do 31.03
-0/rok
  • Klub Seniorów Lotnictwa
KONTAKT

SKŁADKA CZŁONKOWSKA AP

płatność do 31.03
60/rok
  • Płatność po 31.03 – 120zł
KONTAKT

WPISOWE DO AEROKLUBU

opłata jednorazowa
1000
  • 600zł dla osób do 25 roku życia
KONTAKT

SEKCJA SZYBOWCOWA

płatność do 31.03
180/rok
  • Płatność pod 31.03 – 360zł
KONTAKT

SEKCJA SAMOLOTOWA

płatność do 31.03
180zł/rok
  • Płatność po 31.03 – 360zł
KONTAKT

SEKCJA BALONOWA

płatność do 31.03
180/rok
  • Płatność po 31.03 – 360zł
KONTAKT

SEKCJA MODELARSKA

płatność do 31.03
-0/rok
  • Płatność po 31.03 – 0zł
KONTAKT

1. Osoby zalegające z opłatą składek członkowskich powyżej 6 miesięcy mogą być skreślone z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Aeroklubu Nadwiślańskiego.
2. Na uzasadniony wniosek zainteresowanego Zarząd może przyznać częściową ulgę lub całkowicie zwolnić wnioskującego z płacenia składek członkowskich na dany rok.
3. Pozostałe zasady opłat, w tym zwolnienie z wszelkich opłat dla członków honorowych reguluje statut stowarzyszenia.